Bättre resultat när skolan flyttar ut

20 min
Ny svensk forskning visar att elever som får delar av sin undervisning ute i andra miljöer än klassrummet presterar bättre. De lär sig och kommer ihåg mer, och klasserna fungerar bättre socialt.

 Det är ett välkänt faktum att vi tar till oss informationen med olika sinnen. Ju fler sinnen man kan koppla till något man försöker lära sig desto lättare blir det att komma ihåg den nya kunskapen. Kan man dessutom vara i en miljö som anknyter till det man lär sig så är det ytterligare en nyckel till bättre kunskap. Det hävdar pedagoger och hjärnforskare i dagens Vetandets värld.

 Men även om det är viktigt att lägga delar av undervisningen utanför klassrummet så går det inte att glömma bort böcker och just klassrum. För vissa delar av lärandet fungerar bättre där, och det är mixen mellan klassrum och andra miljöer som ger bäst resultat.

 Medverkar gör Anders Szczepanski forskare och lärare vid nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Vi hör också Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet och Emilia Fägerstam, forskare vid Linköpings universitet.