Del 3/3: Den gröna omställningen: Det klimatsmarta jordbruket

20 min
Jordbruken bidrar med 13 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Det mesta kommer från åkermarken som släpper ifrån sig lustgas och koldioxid. Vilka åtgärder kan minska utsläppen?

På en gård i Östergötland har marken inte plöjts sedan 2007. Där bedrivs ett plöjningsfritt jordbruk som innebär att jorden bearbetas mycket skonsammare än vid en plöjning. Är det en framkomlig väg för att minska jordbrukets bidrag till klimatförändringarna?

Med: Karin Varveryd, lantbrukare, Torbjörn Jansson, forskare vid SLU, Alarik Sandrup, näringspolitisk chef hos Lantmännen, Elin Röös, forskare vid SLU, Pål Börjesson, forskare vid Lunds universitet, David Bastviken, forskare vid Linköpings universitet, Filip Johnsson, forskare vid Chalmers, Björn-Ola Linnér, forskare vid Linköpings universitet.