Nytt berättarministerium i Göteborg. Konst som vill vara motgift mot giftig miljö i Umeå.

9:00 min
Vad säger älven själv om nedsmutsningen av vattendragen? Svaret finns på bildmuseet i Umeå. Kreativt skrivande är vägen till gemenskap det är tanken med Litterturhuset i Göteborg.

 

Och så får man veta vad Ingmar Bergman tycker krävs av en skådespelare för att spela Hamlet.