Vikingasägen prövas med modern DNA-teknik

20 min
Stämmer det som stod på en runsten, att Elifir Elg inplanterade fisk i sjön för 1000 år sedan? Modern DNA-teknik ska ge svaret.

En viking vid namn Elifir Elg planterade ut öring i en norsk insjö redan för 1000 år sedan, om man får tro en gammal runsten. Men är det sant? Beväpnade med ny DNA-teknik ska ett svensk-norskt forskarteam ge sig ut på väg ut på Raudsjön för att finna svaret som ligger begravt i sjöns leriga botten.

De vill ta reda på hur olika fiskarter koloniserade sjöar och vattendrag i Skandinavien efter att den senaste istiden tog slut för 10 000 år sen – och vilken roll människan har haft i den utvecklingen.