هفته سیاستمداران در یاروا ادامه دارد؛ ثبت نام خدمت سربازی امروز آغاز شد و حزب مودرات خواهان مجازات زندان به برخی جرایم شده است

2:29 min
بخش فارسی|دری رادیوی سویدن فشرده اخبار روز را در مجموعه خبری امروز ۰۶/١١ ارائه می‌کند.