Den svenskamerikanska rösten

25 min
Vetenskapsradion Historia fortsätter följa i Sven Jerrings svenskamerikanska hjulspår och besöker Stockholm, Wisconsin. Dessutom kartläggs de svenskamerikanska historiska röstningsvanorna i samband med det stundande presidentvalet och så undersöks vilken betydelse det svenskamerikanska musiklivet haft för det svenska språkets fortlevnad i USA. Programledare är Tobias Svanelid.