Guru då, död idag? Freud fortfarande viktig - eller överskattad?

14 min
I april i år tog vi upp Sigmund Freud i två program i vår serie "Guru då- död idag?". Idag återutsänder vi de båda inslagen sammanbakade till ett: med två helt olika perspektiv på psykoanalysens fader. Litteraturvetaren Moa Matthis anser att Freud av flera skäl är viktig även idag. Hon får mothugg av kulturskribenten Kay Glans, som tycker att Freud är ordentligt överskattad. Han kom inte på något nytt.

Vilken betydelse har Sigmund Freud och hans idéer idag?

Moa Matthis menar att det finns en etik bakom psykoanalysen som är viktig idag: att det krävs att vi pratar med varandra för att vi ska kunna hjälpa varandra.

Verktyg att se oss själva

Matthis anser också att Freud gav oss verktyg för att se oss själva utifrån – vilket också har en politisk betydelse. Att kunna se vad vi egentligen gör betyder att vi kan skilja ut oss själva från omgivningen.

Missförstådd och överskattad...

Kulturskribenten Kay Glans menar däremot att Freud är både missförstådd och överskattad.

...och långt efter sin tid

Idéer om det omedvetna florerade i den europeiska idédebatten långt före Freud. Och anledningen till att Freud har fått en sådan status, är att så många andra tänkare läst in sina egna idéer i Freuds verk, anser han.