Radioessä: Om en paradox i 200 års chokladhistoria

Här finns inget ljud
I Jan Normings essä belyses det något oväntade sambandet mellan choklad, religiös tro och utopistiska samhällsprojekt. I centrum står den brittiska familjen Cadbury, som redan på 1800-talet startade den lilla chokladfabrik som kom att växa till ett smärre imperium.

Cadburys var kväkare, strikt religiösa och förespråkade ett spartanskt liv med starkt socialt patos, samtidigt som de tillverkade alla åldrars främsta njutningsmedel: choklad.

Jan Norming levandegör och förklarar denna paradox, i en berättelse om 200 år av europeisk och amerikansk chokladhistoria.

(Denna essä sändes första gången 16 dec 2011)