Vad gör dagens missionär?

45 min
Människor har under lång tid spridit det kristna evangeliet och fortfarande åker svenska missionärer utomlands. Var i världen pågår mission och hur förhåller man sig till sitt historiska arv?

I studion finns Anders Malmstigen, generalsekreterare från Svenska missionsrådet och Anneli Nilsson, programansvarig för barns rättigheter vid EFK, Evangeliska frikyrkan och stationerad i Chiang Mai i Thailand.

Hör författaren Lennart Hagerfors, aktuell med boken Inte hemma, där han skildrar livet i en missionärsfamilj i Kongo ur ett fosters perspektiv.

Vi intervjuar även Simon Larsson som forskat i Svenska Missionsförbundets arbete i Kongo kring förra sekelskiftet, där det inte bara handlade om att predika om Jesus utan också om att bygga ett nytt samhälle.

Vår utsände Maria Ridderstedt besöker en mässa i en anglikansk församling i Maputo som grundades av missionärer på 1800-talet. Vad finns kvar av den kristna missionen i Mocambique i dag?