Kristian Lundberg

4:39 min
Kristian Lundberg är författare, bosatt i Malmö.Det är för honom omöjligt att inte låta skrivandet filtreras genom egna personliga erfarenheter - inte minst av att misslyckas. Det är definitionen på människovärde; hur vi tar emot människor som misslyckas gång efter gång.Han tänker ibland att skrivandet, läsandet - detta med att stanna upp och formulera sig i dagbok, anteckning, brev eller bok - inte är den viktigaste motståndshandlingen av dem alla? Vi finns till just på det här sättet. Kristian Lundbergs fem texter i Tankar för dagen handlar alla om vilket värde vi ska ge en människa.