På en gång predikant och gycklare

43 min
Närmare ett halvsekel har han verkat - på mer skilda scener än de flesta i det svenska kulturlivet : satirikern, predikanten, samhällsdebattören Olof Buckard. En man som kallar sig gycklare och predikant i samma person. Med röst och budskap som hörts från såväl predikstolar som krogscener. När han inte imiterat och gjort narr av maktens och kulturens celebriteter, har han bjudit allvarsord om hur vårt samhälle definierar vad som är sjukt, friskt, normalt och livsdugligt. Hans utspel har flera gånger fällts i Radionämnden och han har blivit bannlyst av en Stockholmsbiskop. Med start i ett framträdande förlidna sommar i Simrishamn och med uppfiskade minnesglimtar från Sveriges Radios arkiv har Johannes Ekman gjort följande porträtt av Olof Buckard - på en gång predikant och gycklare…