Nils Linnman blir narkossövd 1946

4:33 min
År 1946 uppmärksammades i radion hundraårsminnet av narkosens införande i Norden. Nils Linnman lät sig sövas medan mikrofonen registrerade hans reaktioner.