När Wilders kom till Malmö

43 min
Den holländske islamkritikern Gert Wilders på sitt första officiella sverigebesök, inbjuden av det svenska tryckfrihetssällskapet. Det kontroversiella besöket i Malmö föranledde polisuppbåd, motdemonstrationer och utdelande av rosor från det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Vilka kom på Wilders föredrag och vad talade han om? Reportage av Natacha Lopez. Samtal med islamologen Johan Cato, som lägger fram avhandlingen När islam blev svenskt - föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010. Vilka tydliga skiften finns och hur har förställningarna förändrats över tid? Israelvänlig amerikansk utrikespolitik en viktig valfråga för evangelikala kristna väljare. Stödet tas emot med blandade reaktioner från pro- israeliska judar i USA. Petra Socolovsky reporter i Washington. Våra gravstenar blir alltmer personligt utformade och speglar vår individcentrerade tid precis som gravstenar alltid speglat sin tid och samhällsstruktur. Reportage av Åsa Kjellman Erici.