Att stilla meditera

9:46 min
Alla religioner talar om vikten av stillhet, introspektion eller andakt. I buddhismen, varifrån just mindfullness-tekniken stammar, är meditationen helt grundläggande för utövningen. Det finns ett stort antal tekniker som kan indelas i två huvudgrupper; stillhetsmeditation och insiktsmeditation. Den första; stillhetsmeditationen, syftar till att stilla flödet av tankar som hela tiden rusar genom vardagssinnet. Så berättar Gunilla Orvelius i programmet som handlar mycket om just vad stillhetsmeditation är. Gunilla är frilansande regissör i Örebro och har just satt upp en en egen bearbetning av Strindbergs "Hemsöborna" i Karlskoga. Musiken var med Magnus Lind - "Grassible".