Pengarna till forskningen Del 2/2: Hur vet vi att satsningarna fungerar?

19 min
2017 gick nära 37 miljarder av statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Ändå saknar Sverige en ordentlig oberoende utvärdering av hur väl satsningarna faller ut.

Varje regering skapar sina egna modeord för vad forskningssatsningarna ska uppnå. I regeringens senaste forskningsproposition vill man se en ökad "samverkan" mellan högskola, näringsliv och samhälle. Men vad händer med forskningen som inte uppfyller samverkans-målet? Blir det svårare för dem att få pengar då? De politiska ramarna för forskningen får direkta konsekvenser ute på universitet och högskolor.

I programmet hörs: Jonas Mellin, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, Sven Widmalm, idé och lärdomshistoriker vid Uppsala universitet, Martin Wikström, forskningspolitisk expert på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Tuula Teeri, vd på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical