Vad vill politikerna med forskningen?

45 min
Veckomagasinet står för den enda nationella forskningspolitiska utfrågningen som sänds i massmedia inför valet. Samtliga riksdagspartiers forskningspolitiska talespersoner deltar.

Är satsningar på jättelika projekt för forskningsinfrastruktur, som ESS och SciLife Lab, rätt väg att gå för Sverige eller riskerar det att låsa resurserna för mycket och leda till att svenska forskare missar viktiga möjligheter?

Ska politikerna ägna sig åt tydlig styrning av forskningen eller ge forskarna och lärosätena fria tyglar att själva hitta vägen till genombrotten?

Och hur ska forskningen möta akuta samhällsutmaningar som klimatförändringarna?

I vår valspecial svarar ansvariga politiker i en direktsänd utfrågning.

Medverkande politiker är:

Fredrik Christensson (C)

Helene Hellmark Knutsson (S), forskningsminister

Betty Malmberg (M)

Niclas Malmberg (MP)

Aron Modig (KD)

Christer Nylander (L)

Linda Snecker (V)

Robert Stenkvist (SD)

Programledaren är Lena Nordlund och producent Björn Gunér.

Lyssna gärna på veckans två program om forskningspolitik från Vetandets värld som bakgrund för debatten:

Pengarna till forskningen, del 1/2: Hur ska satsningarna se ut?https://sverigesradio.se/avsnitt/1140709?programid=412

Pengarna till forskningen, del 2/2: Hur vet vi att satsningarna fungerar?
https://sverigesradio.se/avsnitt/1140893?programid=412