Vattnet gör Kristianstad unikt

24 min
Som Sveriges lägsta stad är vattnet Kristianstads största fiende. Men staden har vänt det till sin största tillgång – utan vattnet skulle Kristianstad vara mycket fattigare.

Att Kristianstad har varit en stad i krig märks innanför dess vallar – där är staden mer gjord för militärer än människor. De spikraka gatorna gjorde det lätt att hålla uppsikt och de är fortfarande alldeles underbara en stekhet sommardag. 

– Men på vintern, då är de ganska folktomma, säger Mark Isitt när han besöker staden.

Stora torg i Kristianstad huserar många pampiga byggnader från 1800- och 1900-talet. Många skulle nog säga att torgets minst intressanta del är rådhusets tillbyggnad, resonerar Mark Isitt, medan han själv tycker tvärtom.

Tillbyggnaden från 1930-talet är ritad av bröderna Erik och Tore Ahlsén och det som gör det intressant är att det inte alls försöker inte smälta ihop med rådhuset. Mark Isitt skickar även med en hälsning till alla som tycker att nya tillägg ska härma det som redan existerar på platsen.

Det är det här huset ni ska demonstrera framför!

Kommunstyrelsens ordförande, Pierre Månsson (L), berättar att Kristianstad genom tiden stått på fyra ben; militären, den statliga förvaltningen, lantbruket och handeln. 

Det sistnämnda benet har personifierats i Galleria Boulevard på Östra boulevarden. Mark Isitt beskriver det som en enorm stasi-kloss, som är tänkt att generera folkliv, men som istället nästan är stadsfientlig i sin stora skala. 

– Usch det är ju ett misslyckande, säger Mark Isitt.

Hör hela Stadsinspektionen från Kristianstad i ljudklippet.