Med tjockolja i tankarna

20 min
Medan bränslen och fordon blivit allt renare på våra vägar har utvecklingen inom sjöfarten gått mycket långsamt. Båttransporterna har ökat kraftigt de senaste åren och utsläppen från den smutsiga tjockoljan, som de flesta fartyg drivs med, har blivit ett växande miljöproblem. Fartygsavgaserna innehåller svaveldioxid, kväveoxider och partiklar som är skadliga för både människor och natur. Nu ökar miljökraven på sjöfarten i flera delar av världen.

År 2015 införs kraftigt skärpta regler för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, som innebär att fartygen måste välja renare bränslen eller installera ny reningsteknik. Samtidigt visar forskning att det skulle gå att minska sjöfartens bränsleanvändning med upp emot 75 procent genom att energieffektivisera transporterna.

I Vetandets värd träffar vi forskarna Karin Andersson och Erik Fridell, som båda är professorer i marin miljöteknik vid Chalmers, och som bland annat berättar hur sjöfarten ska klara de nya miljökraven i framtiden. Vi hör också doktoranden Hannes Johnson som studerar hur fartygstransporter kan bli mer energieffektiva.