Irena Sendler - hon som kämpade för barnen

15 min
Tema andra världskriget. Med risk för sitt eget liv smugglade hon ut barn från Warszawas getto under andra världskriget. Hon visste hur farligt det var, men Irena Sendler såg det som sin plikt att hjälpa människor i nöd.

Avsnittet kan upplevas som skrämmande, därför kan det vara bra att yngre barn lyssnar tillsammans med en vuxen.