Mätstationer ska kontrollera vad vi verkligen släpper ut

19 min
Nätverket ICOS, med över hundra master runt om i Europa, ska mäta växthusgaserna direkt i atmosfären. För att vi ska kontrollera hur mycket vi släpper ut – och hur ekosystemen andas.

FN:s klimatpanel konstaterar att vi måste agera nu, om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Men för att hitta rätt väg till utsläppsminskningar med vetenskaplig grund, behöver vi förstå hur ekosystem som skogar, mossar, fält och hav samverkar med atmosfären i uppvärmningens tid.

I dagens Vetandets värld följer vi hur en ny europeisk infrastruktur byggs upp för att direkt mäta och förstå hur växthusgaserna rör sig i naturen – och i slutändan kontrollera att vi verkligen går rätt väg.

Medverkande i programme: Michal Heliasz, Tobias Biermann forskningsingenjörer på ICOS. Anders Lindroth, professor emeritus vid institutionen för Geovetenskaper och ekosystemanalys på Lunds universitet. Maj-Lena Lindersson, direktör på ICOS Sweden. Alex Vermeulen och
Harry Lankreijer, från Kolportalen.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Vincenzo Tempera - Lucio indaga
    Album: Nemici amici (Colonna sonora originale della serie TV)