De religiösa entreprenörerna – nätverket runt kritiserade Vetenskapsskolan

34 min
Kaliber granskar en stor fristående skola. Vi upptäcker ett nätverk av skolor, skattepengar som gått till fastighetsaffärer i mångmiljonklassen och vi hittar ett ägaravtal som väcker frågor.

Vetenskapsskolan i Göteborg har fått upprepad kritik från skolinspektionen och man har bland annat fått kritik som rör brister i sexualundervisning, att pojkar och flickor suttit åtskilda och bön på lektionstid i skolans förskoleklass.

Huvudman, ägare och tidigare rektor för skolan heter Abdel-Nasser El-Nadi, som enligt en rapport ifrån försvarshögskolan är en aktiv och känd föreläsare inom salafistiska miljöer i Sverige, bland annat inom den kritiserade föreningen Sveriges Förenade Muslimer.

I vår granskning av skolan upptäcker vi ett nätverk av skolor, skattepengar som gått till fastighetsaffärer i mångmiljonklassen. Och vi hittar ett ägaravtal som väcker frågor.