Kan trängsel på en flotte bidra till fred?

19 min
Filmen Flotten beskriver ett ovanligt experiment på 1970-talet, där försökspersonerna isolerades på en flotte i havet. Syftet var att undersöka varför konflikter uppstår. Var det bra vetenskap?

I det antropologiska experiment som filmen Flotten beskriver reste sex kvinnor, fem män och forskaren Santiago Genovés på en flotte över Atlanten under 101 dagar.  

Kan man med ett experiment hitta svaren till varför konflikter uppstår mellan människor? Finns det annat sätt att göra forskning som kan stoppa krig?

Vi diskuterar det med en freds – och konfliktforskare, en psykolog och en socialantropolog.

Vi hör freds– och konfliktforskaren Ronald Stade från Malmö universitet, socialantropologen Tova Höjdestrand från Lunds universitet och psykologen Jonas Mosskin.