- Hej då, geten. Tack för allt.

38 min
Fia sörjer fortfarande sin döda hund Elliot trots att det har gått flera år sen han dog. Ingela bytte ring med sin hund när den dog. Hur stark kan kärleken till ett husdjur bli? Och hur länge får man sörja när husdjuret dött? Det här är ett program om kärleken till ett husdjur och sorgen när det går bort. Finns det en grishimmel och hur känns det att avliva en get som man pratat dagligen med de senaste elva åren?

Reporter är Stefan Nordberg. Till vardags jobbar han på tidningen Byggvärlden. Tidigare har han bland annat jobbat med djur på Skansen och som valguide i Nordnorge.
"Jag började tänka på programmets tema när jag jobbade på Skansen och ombads avliva en uppenbart plågad gråsparv. Genom att snabbt avliva den skulle lidandet avslutas. Jag klarade det inte.

Jag var inte som min vän Erland, tänkte jag då. Djurvårdaren Erland som älskar sina djur på Skansen och som skjuter dom i huvudet med en bultpistol när de blir gamla. Erland har en kohud som hallmatta. Från en ko som han tog hand om i hela dess liv.

Erland är en känslig man men i mina ögon ytterst hårdhudad. Sådan är inte jag."

Erland är också med i programmet, och får bland annat prata om sin favoritget Tea.