Mönstra av

34 min
Lennart Martinsson och Göran Svensson har mer eller mindre levt hela sina vuxna liv på den lilla fraktbåten Pavona. Nu är den tiden förbi. Pavona är en av de absolut sista fraktbåtarna som finns kvar eftersom behovet av fraktbåtar är så gott som obefintligt. Det är lastbilarna som har helt tagit över transporten av spannmål och styckegods, som tidigare fraktades med båt. Nu har Pavona varit till salu i 16 månader och i väntan på ny ägare ligger hon i Kungshamn. Och kommer det ingen köpare måste Lennart och Göran köra henne till Grenå i Danmark för skrotning, en utväg som de båda ägarna helst vill slippa. Efter att ha bott, levt och jobbat ombord i 36 år skulle det vara ett tragiskt slut, menar de.

För tio år sedan blev Lennart Martinsson och Göran Svensson ålderspensionärer. Men att sluta jobba var det aldrig frågan om. Livet ombord på den lilla fraktbåten Pavona var fortfarande spännande och roligt och tanken på att gå iland och inte göra nånting alls kunde de inte  förlika sig med.

Nu har proppen gått ur den svenska kustsjöfarten, Pavona är en av de absolut sista fraktbåtarna som finns kvar och det finns helt enkelt inga laster längre. Nu har Pavona varit till salu i 16 månader och i väntan på ny ägare ligger hon i Kungshamn. Och kommer det ingen köpare då blir det till att köra henne till Grenå i Danmark för skrotning, en utväg som de båda ägarna helst vill slippa. Efter att ha bott, levt och jobbat ombord i 36 år skulle det vara ett tragiskt slut, menar de.