Sadeq al-Ghaffari del 3: Jag har lyckats

40 min
Läkaren Sadeq al-Ghaffari från Irak kom som asylsökande till Malmö 2015. Sedan dess har han pluggat svenska och medicinsvenska, för att kunna få bli legitimerad som läkare i Sverige. Det är hösten 2017.

I dokumentärserien Ett nytt Sverige följer nio P4-kanaler ett antal personer som på olika sätt berörs av migrationsfrågan. Sadeq är en av dem.
Reporter: Anna Landelius