Hotet mot vårt dricksvatten

19 min
"Världens bästa dricksvatten" brukar var och varannan svensk kommun skryta med att de har, men egentligen är kranvattnet i Sverige varken bättre eller sämre än i de flesta andra EU-länder. Och vad värre är, många kommuner har slarvat med att i att underhålla sina vattennät, något som forskare varnar för kommer att straffa sig i form av fler vattenburna sjukdomar i framtiden. En bidragande orsak är den globala uppvärmningen som redan nu visar sig i att vattnet blivit brunare. Dagens Vetandets Värld handlar om vårt dricksvatten som inte är så bra som vi tror och som egentligen borde kosta mycket mer.