Forskarpanel: Så kan vi styra mot en ljusare framtid

19 min
Världen har blivit mycket bättre de senaste seklen och människans möjligheter har aldrig varit större. Samtidigt riskerar vi att förlora hela vår existens. Det skriver forskarna som vill hjälpa världen på rätt väg.

International Panel on Social Progress, IPSP har jobbat i tre år för att enas om lösningar för en bättre värld. Det handlar om allt från demokrati och rättsstat till hur alla ska få en god hälsa och hur ekonomin kan stöpas om för att gynna en god utveckling.

Panelen samlar 260 forskare som har arbetat i samma anda som den internationella klimatpanelen. Den utgörs av statsvetare, ekonomer och sociologer men också forskare från andra ämnesområden. De kommer från alla kontinenter.

Kan det här hjälpa världen på rätt väg? Vetandets värld diskuterar det med två av forskarna bakom rapporten: Gustaf Arrhenius, filosof, vd för Institutet för framtidsstudier och Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms Universitet, och med Robert Watt vid Stockholm Environment Institute som inte varit delaktig i arbetet.

Här hittar du panelens hela rapport och manifest.