Radioessä: Ragnar Strömberg om provocerande kollega

14 min
I förra veckans radioessä hörde vi att den japanske författaren Yukio Mishima kan ge oss ledtrådar till de allt grövre kränkningar som sker varje dag i svenska skolor. I veckans essä ger författaren Ragnar Strömberg oss minst ett skäl till att läsa - och läsa om - den kontroversielle Mishima.

Ragnar Strömberg anser att Yukio Mishimas (1925-1970) kontroversiella biografi och författarskap är en oavvislig utmaning i vår tid där identitetsbildandet skilts från sina sociala, politiska, moraliska och kulturella källflöden - och friheten blivit en obligatorisk valfrihet i konsumtion.

Bortklemad träningsnarkoman

Mishima som växte upp som en bortklemad, rädd pojke som länge inte vågade leva ut sin homosexualitet tränade som vuxen sin kropp till fysisk perfektion.

Vars kropp blev värdig döden

Han såg de hudens tårar han svettades ut i träningslokalen som ett reningsbad, som skulle tvätta bort all degenererad individualitet och betraktade tankens högsta stadium som identiskt med dess utslocknande.

Skrev spänningsfyllda diskussioner

I sina romaner utvecklade han en spänningsfylld existentiell diskussion mellan förnuft och skönhet, liv och död, som provocerar och berör än idag.