Anders Ferbe - hur vill han möta varslen?

31 min
När industrin går in i lågkonjunkturen med allt tätare varsel tillhör IF Metalls medlemmar dom som drabbas hårdast.

 När fabriker läggs ner och företag säger upp hamnar den höga arbetslösheten och det bristfälliga skyddsnätet för metallarna i blixtbelysning. Vid sidan av krisen spelar IF Metall också en central roll i den socialdemokratiska maktsfären. Anders Ferbes företrädare hette Stefan Löfven.
Och som ordförande för hela LO sitter en annan metallare: Karl-Petter Thorwaldsson. IF Metalls ordförande Anders Ferbe intervjuas av Tomas Ramberg.