Blindtarmsoperation minskar risken för Parkinson

45 min
Att operera bort blindtarmen minskar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom, visar ny forskning. Kopplingen är ett protein som kan bilda onormala klumpar i hjärnan. Vi hälsar på i laboratoriet där proteinet undersöks i hopp om att förstå och bekämpa sjukdomen bättre.

Solcellsforskare som gör kullerbyttor i tyngdlöshet mellan experimenten hör vi också om i Vetenskapsradions veckomagasin, som även handlar mycket om hotade djurarter.

Det gäller rapporten som visar att ryggradsdjuren har minskat med 60 procent i världen på 40 år, men också hur svenska kraftledningsgator kan göras till bättre livsmiljöer för hotade djur och växter.

Och så om hur en svart fluffboll till fågel utan flygförmåga kunnat ta över en av världens mest avlägsna öar.

Lena Nordlund är programledare.