Partipress tillbaka som åsikts-tv?

20 min
Partipressen är i det närmaste död i Norden. Men kanske på väg att återuppstå genom en sorts åsiktsmedier. Dessutom går vi mot en "segmentpress", och hamnar i åsiktsfållor. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta ett nordiskt medieforskarmöte i Odense, där frågan under några dagar var: Är partipressen är död eller levande?

-I Danmark har vi gått från partipress till omnibusspress och är redan nu inne på det jag kallar segmentpress, säger Ida Willig - medieforskare vid Roskildes universitetet.

-Det betyder att våra tidningarna riktar in sig på vissa livsstilar och ämnen, och struntar i andra.

Delar upp oss i åsiktsfållor

-En segmentskapande press ger segregering. Vi hamnar i olika "meningssilos", åsiktsfållor, där alla tycker samma.

-Vi får reda på mycket om sådant vi redan vet och gillar, men inget om allt annat, säger Willig.

Norge konformt konsensusland

Hör några nordiska medieforskare om läget i de nordiska länderna.

Henrik G Bastiansen från Volda i Norge, anser till exempel att sen partipressen dött i Norge har landet blivit ett konformt konsensusland.

Partipressens död skadar yttrandefriheten

-Det skadar yttrandefriheten! Det behövs konflikt, olika meningar i ett samhälle, anser Bastiansen.

Vad säger svensk medieforsknings nestor, Lennart Weibull från Göteborgs universitet, om den här utvecklingen?

Är det så här också i Sverige?

Åsikts-tv inte långt borta

Vi kan redan här skvallra om att han bland annat tror att åsikts-tv liknande Rupert Murdochs Fox News i USA kan bli något för Sverige.