"Idealrealisation" av Henry Parland - korta trötta dikter om sakernas uppror

9:57 min
Henry Parland utnämnde ordet "vadsomhelst" till det största av alla ord i sin diktsamling ”Idealrealisation” som kom ut i Finland 1929 när han bara var 21 år gammal. Den kom att bli hans enda.

I det korta formatet skrev han om sakernas uppror och hostpastillernas idealism. Om tingens egenvärde, de får ta över ägarens reaktioner eller snarare brist på. Diktsamlingen var uppdelad i fyra avdelningar, "Fläckar", Strumpor", "Influensa", "Grimaser".

"Ungdom: hunger eller en trötthet som dansar?"

Henry Parland satt med de andra finlandssvenska modernisterna på krogarna i Helsingfors och när studierna havererade skickade hans föräldrar honom till släktingar i Kaunas för rehabilitering. Där kom han i kontakt med de ryska formalisterna och såg före alla andra Eisensteins filmer.

1930 dog han i sviterna av scharlakansfeber, bara 22 år gammal. Hans roman "Sönder" kom ut postumt.

"Ett ljus tänt i livets fördumningsanstalt" sa Gunnar Björling

I Katarina Wikars "Klassiker" medverkar författaren och modernistexperten Torsten Ekbom i en intervju från 90-talet, och litteraturvetaren Per Stam, aktuell med "Henry Parland, Dikter", där också tidigare outgiven poesi publiceras för första gången.

Som uppläsare hör vi Ludvig Josephson.