Julia, LKAB och säkerheten del 1

30 min
Julia Markström hade några dagar kvar på jobbet som elektriker då golvet gav vika under hennes fötter i den statliga gruvjätten LKAB:s pelletsverk. Det här hände trots att det fanns varningssignaler.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.03
    Tananas - Folkvibe 2
    Album: Unamunacua
    Bolag: Gallo Record Company