Läckande vrak ett nytt hot mot havsmiljön

44 min
Flera hundra fartygsvrak längs den svenska kusten läcker miljöfarliga kemikalier. Senapsgasen är ett nytt hot som sprids över bottnarna, visar en ny studie.

 

17 000 fartygsvrak ligger utspridda längs den svenska kusten. Många av dem är harmlösa, och har blivit populära både för havsdjur, fiskare och sportdykare - konstgjorda rev, med en spännande historia.

Men det finns undantag. Av vraken som vi känner till bedöms runt 300 vara miljöfarliga, och ett trettiotal innebär en akut miljöfara, enligt Sjöfartsverket. Det handlar i många fall om vrak  som sänktes i slutet av andra världskriget så att fienden inte skulle kunna ta dem.

Flera av fartygen hade stora mängder bunkerolja och kemiska stridsmedel ombord när de begravdes i havet. Allt sedan dess har de legat på havsbotten och långsamt rostat sönder, vilket ökar risken för att deras farliga last ska läcka ut i havsmiljön.

Tidigare undersökningar har funnit spår av arsenik i nordhavsräkor och havskräftor, som bedöms komma från vrak som läckt kemiska stridsmedel. Nu visar preliminära resultat i en ny studie från Chalmers Tekniska högskola att senapsgas har spridit sig längs havsbotten i ett område med många  vrak.

Frågan är nu om det går att hantera dessa gamla synder – och om det ens är möjligt att sanera. 

Programledare är Niklas Zachrisson.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.04
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Salmonella Dub
 • 14.20
  Dyrph - The Extended Journey Home
  Album: The Extended Journey Home
  Bolag: Gateway Music
 • 14.25
  David Bayon - Dancing With Manta Rays
  Album: Relaxing Under the Waters
  Bolag: David Bayon