På Minuten (repris från 20120901)

28 min
Ingvar Storm med en klocka och den pratglada panelen: Pia Johansson, Peder Falk, Katarina Ewerlöf och Hans Rosenfeldt.Notarius Publicus: Helge Skoog.Veckans pris: Godiskorg från Bogota.