Historiker - Rättsfallet horet i Hälsta

34 min
Historikern Karin Hassan Jansson berättar om ett otroligt spännande 1600-tals rättsfall för Hanna, Kodjo och David. Vem hade lagt arsenik i husbondens ölstop? Varför? Vem var det som var otrogen mot vem och därför skulle dömas till döden?