12 fredsböner (repris)

56 min
Fredsgudstjänst på världsreligionens dag från Mundekulla retreatcenter med 12 tonsatta fredsböner från olika traditioner. Gudstjänsten leds av Magdalena Devall och musik av Peter Elmberg. Repris från september 2019.

Alla fredsböber lästa av Sofia Devall finns att finns att lyssna på separat eller ladda ner.

Johannes Paulus II (dåvarande Påven i Rom) bjöd in representanter från 12 olika religioner till Assisi den 27 oktober 1986. Alla ombads ta med sig en fredsbön från sin tradition som delades i samband med en gemensam fredsceremoni. Dessa fredsböner tonsatte musikern Peter Elmberg flera år senare tillsammans med Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg och dagens gudstjänst bygger på dessa. Fredsbönerna  har framförts i många kyrkor sedan dess och även i Assisi.

Magdalena Devall knyter ihop gudstjänsten med betraktelser, bibelcitat och samtal med Peter Elmberg,  som också är grundare av Mundekulla Retreatcenter.

Vi kan ha olika teorier kring om vi i grund och botten egentligen tror på samma sak - eller om vi inte gör det, men oavsett hur våra teologier ser ut så tror vi;
på något större, något mer än oss själva. 
Den andra saken vi har gemensamt är att vi vill fred. Fred i världen, mellan länder, mellan människor, varandra - och inom oss själva.

Magdalena Devall

Jag tror att det finns en längtan att se bortom religionen och fokusera på det som förenar istället för det som skiljer oss åt. Det finns ett fredsbevarande budskap i varje tradition värt att ta vara på. Vi kanske lever i en mer konfliktfylld värld med ökad extremism men det är samtidigt väldigt mycket positivt som sker i vår tid och ibland för vi söka lite extra för att finna det, men jag upplever att det finns i stor utsträckning.

Peter Elmberg

 Medverkande:

Magdalena Devall - gudstjänstledare, komminister i Lessebo pastorat
Sofia Devall - läsning av fredsböner, sång
Peter Elmberg – sång och tal
Jan Eric Ström – sång, gitarr 
Lars-Magnus Österberg - sång, keyboards
Gunnel Mauritzson - körledare, sång
Festivalkören

Musik:

Peacemakers
Shalom
Ahura Mazda
Be generous 
In shallah
Asatoma
You are the one
Om mane peme hung
Peace and universal love
Sat Siri
Amaterasu
Help us to be kind
Peacemakers

Text:
Matteus ‪7:12

De 12 fredsbönerna
(Kristen)
Välsignad vare fredsmäklarna, ty de skall bli kända som Guds barn.
Men jag säger er att lyssna på och älska era fiender, gör gott mot dem avskyr er. 
Välsigna dem som förbannar er, be för dem som behandlar er illa. Till dem som slår er på kinden, vänd andra kinden till och från den som tar ifrån er manteln, undan - håll dem inte
kappan heller.
Ge till alla som ber om det och av dem som tar ifrån er ägodelarna be inte att få dem igen. Och var mot andra så som ni önskar att de ska behandla er.

(Judisk)
Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, så vi kan vandra på den högstes stigar.
Och vi ska hamra våra svärd till plogar och våra spjut till trädgårdsredskap.
Land ska inte lyfta svärd emot land och inte heller ska de lära sig kriga mer.
Och ingen ska behöva vara rädd, för härskarornas Gud har talat.

(Zoroastrisk)
Vi ber till Gud att utplåna allt elände i världen att kunskapen ska segra över okunnigheten, att generositeten ska segra över likgiltigheten.
Att tilliten ska segra över föraktet, att sanningen ska segra över falskheten.

(Bahai)
Var generös med ditt välstånd, och tacksam i motgång
Var rättvis i ditt omdöme, och försiktig med dina ord.
Var ett ljus för dem som vandrar i mörker, och ett hem för främlingars skara.
Var ögon åt de blinda, och en ledstjärna för de fötter som felar
Var ett livets andetag för mänsklighetens kropp.
Var dagg för jordmånen i människors hjärtan och en frukt på ödmjukhetens träd.

(Muslimsk)
I Allahs namn, den välgörande, den barmhärtige. Pris ske Universums härskare som har
skapat oss och gjort oss till stammar och länder, inte på det att vi må förakta varandra.
Vi bör inte förakta varandra för vi är Guds trotjänare för fred. Om fienden är benägen till
fred, var du då också benägen till fred. Och lita på Gud, för Herren är den som hör allt
och vet allt. Och Guds tjänare, allra nådigast är de som vandrar ödmjukt på jorden, och
när vi talar till dem säger vi "FRED",

(Hinduisk)
Gud, led oss från det overkliga till det verkliga.
Gud, led oss från mörker till ljus.
Gud, led oss från död till odödlighet.
Shanti, Shanti, Shanti till alla.


(Afrikansk)
Du allsmäktige, den stora tumme som vi inte kan undvika för att knyta en knut.
Den dundrande åska som klyver mäktiga träd itu.
Du allseende Herre i höjden som till och med ser antilopens spår på klippor här på jorden.
Du är den som inte tvekar att svara när vi kallar.
Du är fredens hörnsten.

(Buddhistisk)
Må alla varelser överallt som plågas av lidande till kropp och själ snabbt befrias från sina sjukdomar.
Må de rädda sluta vara rädda och må de bundna bli fria.
Må de kraftlösa finna kraft och må människor tänka på att hjälpa varandra.
Må de som befinner sig i stiglösa, skrämmande trakter - barnen, de gamla, de oskyddade - bevaras av gynnsamma stjärnor och må de snabbt uppnå Buddhaskap.

(Jainitisk)
Fred och universell kärlek är själva kärnan i det evangelium som predikas av alla de upplysta. Herren har predikat att jämnmodet är dharmat.
Jag förlåter alla varelser och låter mig förlåtas.
Jag hyser vänskaplighet mot alla och fiendskap emot ingen.
Kom ihåg att våld är roten till allt elände i världen.
Våld är det som håller oss i fångenskap och träldom. Skada inga levande ting, detta är livets eviga, beständiga och oföränderliga andliga lag
Ett vapen kan alltid oavsett hur kraftfullt det är, slås ut av ett ännu starkare vapen.
Men inga vapen kan någonsin vara överlägsna icke-våld och kärlek.

(Sikhisk)
Gud ser oss utifrån våra handlingar inte efter den klädnad vi bär,
den sanningen står över allt annat, men högre står ett liv som levs i sanning.
Kom ihåg att vi uppnår Gud när vi älskar och att endast denna seger består, varav följer att ingen någonsin lider nederlag.
Strålarna blir ett med solen, droppen införlivas med vattnet,
ljuset blir ett med ljuset och vi fullbordas

(Shintoistisk)
När det folk som bor på andra sidan det hav som omger oss alla är våra bröder och systrar, varför är den här världen ändå så plågad? Varför stiger vinden och vågorna i det hav som ständigt omger oss? Jag önskar med hela mitt hjärta att vinden snart ska blåsa bort alla moln som hänger över bergstopparna.

(Ursprungsamerikaner)
Store Ande, du som vakar över våra förfäder, jag höjer min pipa till dig. 
Till dina budbärare de fyra vindarna och till moder jord som tar hand om dina barn. 
Ge oss visdom att lära våra barn att älska, respektera och vara snälla mot varandra så att de kan växa med fred i sinnet.
Låt oss lära oss att dela alla de goda ting du förser
oss med här på jorden.

Producent Marianne Greip
Tekniker Magnus Larsson och Magnus Walfridsson
Sveriges Radio Kronoberg
liv@sverigesradio.se

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.05
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Peacemakers
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.10
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Shalom
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.15
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Ahura Mazda
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.18
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Be generous
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.21
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - In shallah
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.26
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - You are the one
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.35
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Om mane peme hung
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.41
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Peace and universal love
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.44
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Sat Siri
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.46
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Amaterasu
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.51
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Help us to be kind
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg
 • 11.56
  Peter Elmberg, Sång, Jan Eric Ström, Sång Och Gitarr, Lars-Magnus Österberg, Sång Och Keybords, Festivalkören, Kör, Gunnel Maurtitzson, Körledare - Peacemakers
  Kompositör: Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars-Magnus Österberg