Om etniskt våld i Kenya

14 min
Jämfört med Europa är många länder i Afrika extremt multietniska. Ett exempel är Kenya. Så vilken roll spelar etniciteten egentligen när våld bryter ut? Den frågan ska frilansjournalisten och tv-producenten Cecilia Bäcklander reda ut. Och litteraturvetaren och frilansjournalisten Hilda Ärlemyr har träffat den kenyanska författaren Philo Ikonya, som också ger sin syn på kenyansk etnicitet.

I Kenya har det varit ovanligt med sekteristiskt våld mellan de många folkgrupperna i landet. Men inför valet i mars har det etniska våldet trappats upp, och det är en känslig fråga hur det här våldet ska beskrivas.

Innehållsanalys av tidningarna

Den belgiske linguisten Roer Coesemans har studerat hur internationella och kenyanska tidningar rapporterade om det våld som bröt ut i landet efter förra valet 2007.

Det är hans resultat Cecilia Bäcklander utgår från i sin analys av läget.

Fristadsförfattare i Norge 

Philo Ikonya är fristadsförfattare i Oslo. Hon flydde från Kenya 2009 efter att ha råkat illa ut efter sin granskning av korruptionen i landet. 

Hilda Ärlemyr har pratat med Ikonoya om hennes författarskap och syn på kenyansk etnicitet.