Konsten att göra en koldioxidavgift populär

20 min
De kraftiga protesterna i Frankrike de senaste veckorna utlöstes av regeringens planer på höjda bensin- och dieselskatter. Varför mötte det så starkt motstånd? Hade den franska regeringen kunnat införa skatten på annat sätt?

Vi hör om en ny modell för koldioxidavgift som införs i Kanada vid årsskiftet: avgift och utdelning, där alla de pengar som kommer in genom systemet delas ut till medborgarna igen. Vi träffar medborgarrörelsen Citizens' Climate Lobby som länge kämpat för att få just ett sådant här system på plats, för att hejda koldioxidutsläppen och samtidigt omfördela välstånd.

Hade systemet med avgift och utdelning varit något för Frankrike? Skulle ett sådant system fungera i Sverige? I programmet hör vi bland andra Sverker Jagers, statsvetare vid Göteborgs universitet som forskat om den kanadensiska avgiften. Vi möter också Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs Universitet och rådgivare åt den franska regeringen.