Baskerville – typsnittet som ansågs vara skadligt för synen

9:30 min
Att lägga en bok tryckt av John Baskerville bredvid en samtida bok från 1700-talet var som att lägga en digital läsplatta bredvid en tjocktv från femtiotalet idag. John Baskerville revolutionerade tryckkonsten. Genom att använda nya papper, nytt tryckbläck och nya bokstäver blev hans böcker finare än alla andra. Men det är svårt att vara hjälte i sin samtid. Samtida tryckare menade att böckerna var förkastliga och att hans bokstäver var så skarpa så att man kunde skada sin syn. Det var dessutom dyrt att trycka så fina verk och John Baskerville glömdes efter sin död bort. Långt senare plockade hans typsnitt upp igen och typsnittet Baskerville räknas idag som ett klassiskt typsnitt för brödtext. Producent: Simon Moser Typo görs av produktionsbolaget FILT för Sveriges radio P1.