Lugn eller oro i Europa?

19 min
Den franska ekonomin har hamnat i fokus. Sänkt kreditbetyg och alarmistiska analyser i internationell press pekar ut Frankrike som nästa krishärd, men samtidigt finns det de som anser att Frankrikes problem inte är akuta. Räntorna på statsskulden är inte alarmerade höga. Frågan är om läget i eurozonen har stabiliserats. Medverkande är Erik Berglöf, chefekonom på den europeiska utvecklingsbanken EBRD och Mauro Gozzo, chefekonom på Exportrådet.