Med skogen som grundackord

2:51 min
Bengt Berg är den värmländske poeten som har eget förlag med bokcafé och nu även sitter i riksdagen för vänstern. Han hörs under sammanlagt fem lördagskvällar fram till jul. Han berättar om en tid som rymde mycket på en liten yta, en tvåkilometers radie runt Torsby. Där köken var fyllda av röster och kaffedoft. Nu har golven glömt hur fötterna lät men den som vill kan fortfarande stå på tröskeln mellan det förflutna och det kommande. Som Bengt Berg gör. Han lyssnar, doftar och funderar. -I varje människa bor en skog, befolkad av liv och röster - av historia, säger Bengt. Magnus Lind spelar "Grassible" på sitt meditativa dragspel. Producent är Martin Dyfverman, SR Örebro.