Vad händer med mentalsjukhuset Lillhagens kulturarv?

16 min
Som en del i konstverksamheten, som startades på 1960-talet på Lillhagens gamla mentalsjukhus i Göteborg, gjorde några av patienterna stora målningar på väggarna i kulvertarna under sjukhusområdet. Idag pågår en stor ombyggnation av Lillhagsparken när nya bostäder ska byggas och området förändras. Nu riskerar kulturarvet att gå förlorat.

I kulvertarna under det som tidigare hette Lillhagens mentalsjukhus i Göteborg gömmer sig ett ovanligt kulturarv. Stora målningar täcker väggarna – målade av patienter som en del av deras behandling på institutionen.

Nu pågår en stor förvandling av området och kulverterna ska renoveras och räddas från fukt, men det finns ingen plan för hur de stora målningarna ska bevaras. P1 Kulturs Hanna Jedvik åkte till Lillhagen för att besöka en finissage, där målningarna visades upp för allmänheten – kanske för sista gången.

Det här är den andra och avslutande delen i reportageserien om konsten på Lillhagen. Första delen hittar du här nedan.