Här blir den ena fabrikens avfall den andras resurs

44 min
Att ta vara på restprodukter lyfts allt oftare fram som centralt för att nå miljömålen. Men då måste hanteringen också vara smidig och resurseffektiv.

 

I danska Kalundborg har fabrikerna i ett halvt sekel kopplat in sig på varandras avloppsrör och skorstenar och sett varandras avfall som resurser. Ett exempel är enzymtillverkaren Novozymes jästankar som innehåller både biomassa och fosfor som restprodukter när processen är klar. I nästa fabrik blir biomassan till biogas och fosforn görs om till gödningsmedel.

Genom handfast infrastruktur och skrivna avtal försäkrar företagen sig om att den så kallade industriella symbiosen kan fortsätta även i framtiden. (Symbios betyder att samarbetet är mer gynnsamt för bägge parter än om de skulle verka var för sig.)

Kommunen är en aktiv del i det hela och även inkopplad med sitt kraftverk och med vattenreningsverket, som är ett av Danmarks mest avancerade, och symbiosen här har nyligen belönats med flera priser.

Hur bra är vi hemma i Sverige på att utnyttja avlopp, avfall och avgaser för ny produktion? Och vad står i vägen för mer industriell symbios?

I programmet medverkar Michael Martin, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Maria Sunér Fleming, miljöansvarig vid Svenskt Näringsliv.

Programledare är Niklas Zachrisson.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.05
  Bengt-arne Wallin - Ska vi byta
  Album: Barnens första sånger
  Bolag: Footprint Records
 • 14.09
  Fantastico Hombre Bala - Mortal (Introducción)
  Album: Tierra De Cerdos
  Bolag: Parlophone Spain
 • 14.35
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Vitamin Records