Ulla Wiggen: Tillbaka till konsten

31 min
På 1960-talet gjorde målaren Ulla Wiggen elektroniska komponenter till ett motiv i konsten. Nu är hon tillbaka med bilder från människans insida.

– Jag tror att konstnärer ibland har den intuitiva förmågan att se sådant som inte ens forskare eller affärsmän uppfattar, säger konstkritikern och författaren Peter Cornell apropå Ulla Wiggens 60-talsmåleri. Ytterst sakliga, och samtidigt djupt gåtfulla bilder av elektroniska komponenter och system av det slag som skulle komma att få ett oöverskådligt inflytande över våra liv under det följande halvseklet.

De målningarna gav Ulla Wiggen, redan som ung, en plats i konsthistorien. Ändå har det skrivits ganska lite om hennes konst, och efter 1970-talet var hon länge frånvarande från konstscenen.

I Mårten Arndtzéns reportage berättar Ulla Wiggen om hur hon fann sitt motiv; men också om tiden som assistent till Öyvind Fahlström i New York, om sina nya verk och om sitt andra yrkesliv, som psykoterapeut. Med mera.