Dagens dikt 75 år

Här finns inget ljud
Poesins belägenheter. Dikten som avnjutning och knytnäve. Som välsignelse och förbannelse. Som uppfordran och manifest. På vers och prosa. Poeter och kritiker som hörs och medverkar i pratet om Poesin, och som framför några egna nummer: Bruno K Öijer, Jenny J Jensen, Per Svensson, Inger Christensen, Ann Lingebrand, Refik Licina, Matilda Södergran, Helena Eriksson, Magnus J och Morten Sönnergaard. Jazzbandet Curly Camel spelar mellan stroferna.