Genusneutral folkdans - hur påverkar det bilden av Sverige?

41 min
Hur är det egentligen med genusperspektivet i en helt vanlig hambo, snoa eller polska? Vem för och vem följer, eller har vi en jämställd svensk folkdans? Klas af Edholm och Andreas Risan håller kurser i genusneutral folkdans, och idag hålls kursen i studio 7. Vi har också noterat de starka reaktionerna från omvärlden, inför genusneutrala svenska leksakskataloger. Är genustänket bra för varumärket Sverige? Hör Joakim Norén, enhetschef på Svenska Institutet. Hör också Nathalie Rotschild, journalist som skriver mycket om Sverige för engelskspråkig publik, om reaktionerna i omvärlden. Och så undrar vi också om Sverige är "de självgoda antipatrioternas förlovade land". Filosofiprofessor Bengt Kristensson Uggla hjälper oss till ökad kunskap. Producent: Ulph Nyström.