KG Hammar - ljus och mörker

4:41 min
– Mörkret låter oss vila ögonen och kanske till och med släppa av på kontrollbehovet. Och när kontrollbehovet minskar måste tilliten öka.

KG Hammar är teolog från Lund som tidigare varit ärkebiskop i Svenska kyrkan och gästprofessor vid Lunds universitet.