Varför lära in utantill när det bara är att googla?

19 min
Det borde bli viktigare att lära sig utantill i skolan, menar forskare. Och genom att utgå från hur hjärnan fungerar kan det gå betydligt lättare.

Att kunna saker utantill är avgörande för att kunskap ska kunna fördjupas och för att förstå matematik. Det visar bland annat studien Using TIMSS items to evaluate the effectiveness of different instructional practices från Mälardalens högskola. Skolan borde betona utantillkunskaper mer, anser forskare som medverkar i programmet.

I forskningsprojektet Den lärande hjärnan från Umeå universitet undersöks hur inlärning kan bli mer effektiv.

Medverkar i programmet gör Ola Helenius vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs Universitet, Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, och Bert Jonsson, docent i psykologi vid Umeå universitet.