Torsken vann när piraterna förvann

20 min
Svartfisket hotade ett av världens sista stora torskbestånd, och vi fick vi lära oss att inte köpa torsk från Barents hav. Sju år senare är fiskepiraterna bekämpade och torsken tillbaka på historiskt höga nivåer. Men torskrekordet beror också på att isen har minskat i utbredning och vattnet blivit varmare.

Under 2013 är det tillåtet att fiska en miljon ton torsk i Barents hav, och så hög har kvoten inte varit sedan andra världskriget. I norska Tromsö pratar Gunnar Trullsen, chef för Fiskeridirektoratets regionala övervakningsenhet om guldålder, men manar också till försiktighet.

Bestånden har fluktuerat tidigare menar han, och får medhåll från fiskeribiologen Knut Sunnanå vid Havforskningsinstituttet, som spår tio goda torskår innan förekomsten minskar av naturliga skäl.

Bjarne Schultz som är internationell rådgivare inom förvaltning och kontroll vid Fiskeridirektoratet i Bergen, hävdar att tjuvfisket i Barents hav är nere på nära noll, och Tor Johansen på Fiskeridirektoratet i Tromsö visar hur den framgångsrika övervakningen av fiskefartygen går till.

Dessutom möter vi Truls Gulowsen, ledare för norska Greenpeace, som var en av dem som protesterade mot svartfisket år 2006, och som nu berömmer myndigheternas insats.